about us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สามยอดมอเตอร์ จำกัด ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เครื่องสับหญ้า เครื่องสับต้นกล้วย เครื่องสับมันสำปะหลัง เครื่องสับกาบมะพร้าว เครื่องอัดเม็ดอาหาร เครื่องตีป่น เครื่องผสมอาหาร เครื่องตัดหญ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องมือช่างและอุปกรณ์การเกษตร

Copyright © 2020-2024 samyodmotor.com all right are reserved.

บริษัท สามยอดมอเตอร์ จำกัด